Træt kvinde efter kræft
© Getty Images

Senfølger efter kræft: Eksperten forklarer sygdommens bivirkninger

En tredjedel af alle kvinder, som har haft brystkræft, udvikler kronisk træthed efter afsluttet behandling. Og det kan være svært at indstille sig på, at livet ikke bliver helt som før

15. december 2018 af Gitte Høj

Eksperten: Kristin V. Reinertsen har en doktorgrad i senfølger efter brystkræftbehandling og er overlæge på Sektion for brystkræft og forsker ved National kompetancetjeneste for senfølger efter kræftbehandling på Oslo Universitetssygehus.

Hvad er senfølger helt præcist? 

“Der findes forskellige definitioner af, hvad senfølger er. I lægemiljøet beskriver man det som bivirkninger eller komplikationer af kræftsygdommen og/eller behandlingen. Bivirkninger, som opstår under behandlingen og varer mere end et år, efter at behandlingen er afsluttet. Eller bivirkninger, som sandsynligvis skyldes kræftsygdommen og/eller behandlingen, og som opstår et år eller mere efter en afsluttet behandling. Enkelte senfølger kan opstå flere år senere,” forklarer læge og forsker i senfølger, Kristin V. Reinertsen. 

Hvor stor er risikoen for, at jeg får senfølger efter en brystkræftbehandling? 

“Det er svært at sige. Men vi ved, at cirka en tredjedel af de kvinder, der behandles for brystkræft, vil opleve kronisk træthed efterfølgende. De fleste vil få mindre gener efter en brystkræftbehandling, men nogle vil opleve betydelige gener.”

Hvilke senfølger er de mest typiske?

Kronisk træthed

“Jeg oplever, at flest kvinder rammes af kronisk træthed. Forskningsdata tyder på, at en tredjedel af de kvinder, der bliver behandlet for brystkræft, udvikler kronisk træthed.” 

Smerter og føleforstyrrelser

“Andre gener, som kan opstå, er smerter i det behandlede område og hævelse i armen på den opererede side, også kaldet lymfødem. 

Kvinder, der har fået behandling med den særlige type cellegift taxan, kan udvikle vedvarende føleforstyrrelser og nedsat følelse i fingre og tæer.”

Nedsat hukommelse og koncentration

“Mange kvinder fortæller også, at de oplever, at deres hukommelse og koncentrationsevne er svækket, og/eller at deres kognitive evner er nedsatte efter behandling. 

Det er heller ikke ualmindeligt, at kvinderne får en vedvarende frygt for et tilbagefald efter deres kræftbehandling.”

Tidlig overgangsalder

“For de kvinder, der stadig menstruerer, kan kræftbehandlingen føre til, at evnen til at få børn bliver nedsat, og at de går i overgangsalderen og får gener som udtalte hedeture.”

Lavt stofskifte

“Under mit doktorgradsarbejde så vi, at kvinder, som havde fået strålebehandling mod halsen, havde højere risiko for at udvikle lavt stofskifte end jævnaldrende kvinder, der ikke havde brystkræft. 

Derfor anbefales det, at kvinder, som har fået denne type strålebehandling, får kontrolleret deres stofskiftefunktion hos egen læge årligt.”

Hvad kan jeg selv gøre for at mindske senfølger, hvis jeg får dem?

Pas på din energi

“Man ved, at fysisk aktivitet, kognitiv terapi og copingstrategier eller stressreducerende terapi kan afhjælpe generne med træthed efter kræftbehandlingen. 

Gode råd fra kvinder, der døjer med kronisk træthed, går på at opretholde en normal døgnrytme og at kende sig selv i forhold til, hvilke faktorer i hverdagen der lindrer generne, og hvilke der forstærker dem. På den måde kan du lære at bruge dine kræfter på en hensigtsmæssig måde. 

Økonomisér din energi, og brug den på det, der er vigtigt for dig. I Norge er flere studier i gang, og flere planlægges, med det formål at finde flere effektive behandlingsstrategier, som kan afhjælpe kronisk træthed efter brystkræft.”

Forventningsafstem

“Efter min mening er det også vigtigt, at du indstiller dig på, at livet efter brystkræft og behandling for den kan blive præget af den. Det er ikke sikkert, at livet bliver helt som før.”

Vær opmærksom på den vigtigste senfølge

“Det er også vigtigt at huske på, at brystkræft er en alvorlig sygdom, som stadig flere overlever med den gode behandling, vi har i dag.

Jeg plejer at slutte mine foredrag med at sige, at vi ikke må glemme den vigtigste senfølge af brystkræftbehandlingen. Nemlig den positive eftereffekt, at en potentielt dødelig sygdom faktisk kan helbredes eller i hvert fald holdes under kontrol længe,” slutter læge og forsker i senfølger, Kristin V. Reinertsen. 


Artiklen er tidligere bragt i Magasinet Liv nr. 11.

Du vil (garanteret) også kunne lide