Moden kvinde sørger
Lad sorgforskeren gøre dig klogere på din sorg.© Getty Images

Sorgforskeren: Sorg er som Vesterhavet – den kommer i bølger

Det er en uundgåelig del af livet at miste mennesker, vi elsker. Men det er også en voldsom oplevelse, vi ikke kan forberede os på, siger sorgforsker Maja O’Connor

15. september 2020 af Nana Toft

Eksperten

  • Maja O’Connor er lektor i psykologi ved Aarhus Universitet og seniorforsker ved Det Nationale Sorgcenter.
  • Hun har forsket i sorgreaktioner og sorglidelser i 20 år.

Sorg kommer i bølger. Det skyller ind over os, overvælder os. Men efter lidt tid finder vi en balance i sorgen, indtil endnu en bølge rammer. Måske den, der fejer benene væk under dig.

Sådan forklarer psykolog og sorgforsker Maja O’Connor sorgen som en naturkraft, vi ikke bare kan stoppe.

“Du må acceptere, at sorgen er der. Leve i den og med den. Og vente på, at den stilner af, for det gør den for langt de fleste. Omkring 80 procent klarer sig godt igennem en sorgproces på egen hånd, kun med hjælp fra de nærmeste. 

Omkring 10 procent oplever det, vi kalder en vedvarende sorglidelse, som er en relativt ny diagnose. Det er dem, der oplever, at sorgen er helt fastlåst og bliver ved med at være lige slem. 

Her er sorgens bølger altid lige store og overvældende hver dag og i lang tid efter tabet. Vedvarende sorglidelse stilner ikke af, og du har brug for behandling og professionel hjælp.”

Er det en særlig sorg at miste sine forældre?

“Når du mister en forælder, forsvinder en base i dit liv. Et livsvidne. Der er noget herfra og bagud, der mangler. Hvem andre i verden gider interessere sig for, hvornår du lærte at gå? 

Det er en radikal forandring for alle, der oplever det, for de er jo, på godt og ondt, udgangspunktet for dit liv. De har altid været der. Der er som oftest en meget lang og tæt relation, og der er mange interne historier, væremåder og handlemåder, man ikke kan sætte fingeren på, og som andre ikke forstår eller kan sætte sig ind i. 

Det mangler man, og det savner man, når de er væk. I langt de fleste tilfælde har forældre været den trygge base, hvorfra barnet har undersøgt verden.

Når barnet er blevet bange, er det krøbet tilbage til en favn, der igen har passet på dem. Når den favn er væk, skal man til at redefinere sig selv. Hvordan finder jeg tryghed i mig selv, uden at jeg har min mor og min far?

Vi er bygget til at kunne klare det. Vi har det i os, men det er brutalt, og det er kun dig, der kan forstå og mærke, hvordan det er. Omvendt er dine forældre stadig integreret i dit sind. De har givet dig redskaberne til at leve dit liv, samtidig med at de rent faktisk også konfronterer dig med din egen dødelighed.

Når den ældre generation falder fra, står du selv et skridt tættere på den klippe, der hedder døden, og det er skræmmende for de allerfleste.”

Moden kvinde sidder på en bænk udenfor og tænker
Vi er bygget til at kunne klare sorg, men det er kun dig selv, der kan forstå og mærke, hvordan det er.© Getty Images

Er sorgen anderledes i forhold til at miste en søskende?

“Sorg er forskellig fra person til person. Vi ser, at det ikke så meget handler om, hvem man mister, men mere om, hvilket menneske der mister. Med andre ord sørger man, som det menneske man er. 

Søskende lever ofte tæt sammen og har set hinandens værste sider og bedste sider. Det er svært at få erstattet. Ligesom forældre kan du ikke få en ny søster. Du kan altid få tætte veninder, men med dem har du ikke den lange historie, og det gør en forskel.

Tid gør relationer stærkere. Der vil være fælles minder, dufte og lyde. Detaljer, ingen andre kender til. Hvis de personer, du har det til fælles med, forsvinder, så indtræder der en følelse af ensomhed. Du står alene tilbage med de detaljer og minder. Din identitet kommer på spil, for hvem er du, når du ikke længere er datter eller søster?”

Moden kvinde tænker over sorg
Det handler ikke så meget handler om, hvem man mister, men mere om, hvilket menneske der mister.© Getty Images

Kan vi forberede os på sorgen?

“Lige så sikkert vi ved, at døden hører livet til, at vores forældre, ægtefælle, søskende, venner, børn vil dø, lige så usikkert er det, hvordan vi vil reagere. Vi ved det ikke, før det sker. Vær forberedt på, at du ikke ved, hvordan du vil reagere, og at det også er i orden ikke at vide det. 

Et fåtal vil opleve at blive syge af deres sorg, flere vil udvikle sig og vokse af deres sorg. Sorg giver mulighed for at redefinere dig selv og spørge: Hvem er jeg, og hvad ønsker jeg mest af livet? Hvad og hvem er vigtigst for mig? Hvad vil jeg have ud af de relationer, jeg har tilbage? Hvad er vigtigt i forhold til mine børn? 

Du kan også være opmærksom på at stille de spørgsmål, du går og har til for eksempel dine forældre. Hvis du er nysgerrig på ting, så spørg! På den måde kan du sørge for at tage noget med dig, som ellers måske kan være tabt for altid.”

Artiklen er tidligere bragt i Magasinet Liv 2. juli 2020.

Du vil (garanteret) også kunne lide