Kvinde kigger ud ad vinduet
© Getty Images

Helt kort: Det skal du vide om demens

Mistanke om demens? Her er de vigtigste symptomer og advarselstegn, du skal kende.

14. december 2021 af Louise Thorsted

Demens er tegn på sygdom i hjernen og viser sig ved, at de mentale funktioner svækkes. Der findes mindst 200 forskellige sygdomme, der giver demens eller demens-lignende symptomer, men demens er ikke en sygdom i sig selv.

70 procent af alle demenstilfælde er de fremadskridende såkaldte degenerative sygdomme, som ofte indebærer, at bestemte typer af hjerneceller går til grunde. Til gruppen hører Alzheimers sygdom, frontotemporal- eller frontallapsdemens, lewy body demens og en række mindre og sjældne demenssygdomme.

Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens. Knap totredjedele af alle personer over 65 år med demens har Alzheimers sygdom.

Hvilke symptomer skal jeg være opmærksom på?

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens er der særligt 10 advarselstegn, du skal være opmærksom på. Flere af dem følger naturligt med aldring, men forstærkes hos demensramte.

Kig nedenstående liste igennem, eller tag Ældre Sagens demenstest på Aeldresagen.dk for en, du kender, eller for dig selv.

De 10 advarselstegn:

  • Glemsomhed
  • Besvær med at udføre velkendte opgaver
  • Problemer med at finde ord
  • Forvirring vedrørende tid og sted
  • Svigtende dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Vanskeligheder med at finde ting
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Ændringer i personlighed
  • Mangel på initiativ

Kan demens behandles?

Demens er en kronisk og fremadskridende sygdomstilstand, der ikke kan helbredes, men medicinsk behandling kan i nogle tilfælde lindre nogle af symptomerne og forsinke sygdommens udvikling. Og som for de fleste mennesker gælder det også for demensramte, at liv, der indeholder sociale og fysiske aktiviteter, god pleje og generel omsorg. er afgørende for at bevare et så godt og værdigt liv som muligt.

Kan demens forebygges?

Måske er du allerede stødt på Alzheimerforeningens aktuelle Hjernesund-kampagne, hvis budskab er, at det er muligt at gøre noget selv for at holde hjernen sund og dermed måske forebygge alvorlige og dødelige demenssygdomme.

Omfattende forskning viser, at mere end en tredjedel af alle demenstilfælde kan forebygges, hvis du sætter ind i dit voksne liv, inden du bliver demenssyg.

Jo før, jo bedre

Klik ind på Hjernesundtesten.dk, svar på spørgsmål om din livsstil og dine sygdomme, og find ud af, hvad dit største forbedringspotentiale er for at nedsætte din risiko for at udvikle demens. Sammen med dit resultat af testen får du at vide, hvilke områder du kan arbejde videre med for at forbedre din hjernesundhed, og du vil kunne skrive dig op til at modtage tips og råd, opskrifter og træningsøvelser til at arbejde med området eller områderne.

Testen bygger på det internationalt anerkendte LIBRA-indeks (LIfestyle for BRAin Health), som består af demensrisikofaktorer, der kan påvirkes ved at ændre eller forbedre din livsstil og dermed forebygge demenssygdomme.

Nogle af de faktorer, der beviseligt kan øge eller sænke risikoen for at udvikle demens, er:

Fysisk aktivitet, kost, rygning, alkohol, kognitiv aktivitet, depression, forhøjet blodtryk, svær overvægt, diabetes, forhøjet kolesterol, hjertesygdom og nyresygdom.

Socialt samvær er også en afgørende faktor, fordi det måske lidt overraskende udfordrer vores hjerne i langt højere grad end sudoku og krydsord, og fordi det er en motivationsfaktor med hensyn til flere af de andre faktorer som for eksempel motion. 

Kilder: Aeldresagen.dk, Videnscenterfordemens.dk, Alzheimer.dk

Artiklen er tidligere bragt i Magasinet Liv d. 21. oktober 2021.

Du vil (garanteret) også kunne lide