Kriseramt mand
© iStock

Forstå din kriseramte mand bedre

Vi kvinder bekymrer os. Mænd bliver skamfulde. Sådan reagerer vi, når vi er i krise, forklarer mande- og parterapeut Tomas Friis. Og husker vi den forskel, kommer vi tættere på hinanden.

25. oktober 2017 af Nana Toft

Eksperten på denne artikel er Tomas Friis, der er mande- og parterapeut med fokus på relationer, seksualitet, maskulinitet og manderoller. Mandekursus.dk 

4 forklaringer på, hvorfor din mand reagerer, som han gør

1. Han prøver først at fikse

“Der er generelle og tydelige forskelle på, hvordan mænd og kvinder reagerer. Afhængigt af personlighed og karaktertræk, men ret stabilt over tid og på tværs af kulturer, kan man sige, at de fleste kvinder er mere venlige, imødekommende, konfliktundvigende og relationsorienterede end de fleste mænd. Mænd er mere fokuserede på resultater og har en mere instrumentel tilgang til opgaver, problemer og kriser. Mænd klapper i, vender følelserne indad og prøver at fikse situationen. Også det, der ikke kan fikses. Derfor er der frygteligt meget pligt, ansvar og klassisk beskytterrolle i mænds krisehistorier.” 

2. Presset af fortællingen om ‘rigtige mænd’

“Vores samfunds helt grundlæggende normer, regler og opdragelse forstærker mænds mere lukkede tilgang til at mærke og udtrykke følelser. Oveni har vi så en kultur, hvor det overvejende er kvinder – mødre, kvindelige pædagoger og lærere – der definerer, hvordan vi taler om følelser og løser følelsesmæssige udfordringer. Som vi så paradoksalt nok forstærker med fortællingen om, ‘at rigtige mænd ikke klynker’, og råd til mænd som: ‘Det skal du ikke tage så tungt’ eller ‘det skal arbejdes væk’.” 

3. Den tavse mand kommer til kort

“Kvinder er bedre til at bede om hjælp, bruge veninder, netværk og systemet. Vores sygehusvæsen og skolesystemer er bygget på klassiske kvindelige værdier som dialog og relationer og støtter bedre op om kvindens måde at tackle kriser på. Det er klassisk, at en mand føler ansvar over for alle andre, knokler på og glemmer deres egne behov. De forsøger at holde sammen på det hele, men ender måske med at gå ned. Selvopofrelse kan være godt i krisesituationer, og det ender det ofte med at være for mænd, fordi vi har sværere ved at skaffe os det, vi har brug for følelsemæssigt og omsorgsmæssigt. Det er kvinder klart bedre til.” 

4. Kan han ikke fikse, skammer han sig

“Kvinder er biologisk set mere angste end mænd, fordi I skal sikre artens overlevelse. Mænd er beskyttere og skaffedyr, drevet af resultater og præstationer, som i vores moderne liv kan være at redde børnene fra mobning eller hjælpe en syg kone. Lykkes det ikke, så føler de, at de fejler. Hvor kvinders kollektive traume er bekymring, så er mænds skam. Skam over at føle sig forkerte. Her kan de reagere mere aggressivt eller destruktivt end kvinder. Mænd har i langt højere grad end kvinder ubehandlede depressioner. Vi går med det selv, eller det viser sig som vrede, misbrug eller tilbagetrækning, som ofte bliver tolket som et problem i sig selv, frem for det, det kan være, nemlig et råb om hjælp.” 

Artiklen er tidligere bragt i Magasinet Liv nr. 80. 

Du vil (garanteret) også kunne lide