To kvindehænder
Kender du de fire hovedlinjer i dine hænder?© Getty Images

Lær at læse linjerne i din egen hånd

Vil du gerne lære at håndlæse? Vi hjælper dig med at komme i gang med håndtydning lige her. Din hånd afslører blandt andet, om du er venlig eller mere reserveret

5. september 2023 af Rie Louise Kirkebjerg

Kunne du godt tænke dig at lære at læse din egen hånd? Vi har snakket med Malene Kraft Scharling, som er professionel clairevoyant-håndlæser og healingsterapeut. Hun gør dig klogere på, hvordan du selv kan læse dine hænder – og forstå, hvad de fortæller dig. 

Hvilken hånd skal jeg bruge til at håndtyde?

Malene Scharling fortæller, at linjerne i venstre hånd fortæller noget om de potentialer, du er født med. Venstre hånd fortæller også om dine talenter og alle dine tanker og følelser.

Højre hånd fortæller derimod noget om, hvordan dit liv ser ud her og nu, men også hvilke muligheder, du har for fremtiden.

Hun fortæller: “Nogle mennesker har meget stor forskel på højre og venstre hånd, mens andres er mere ens. Det kommer alt sammen an på, hvordan du er i kontakt med dig selv. Formår du at leve dit liv ud fra dine hænder og din energi? Eller sidder du som tilskuer og lever gennem andre?”

Er linjerne de samme nu, hvor du er 40+, som de var, da du var 20?

“Linjerne forandrer sig. Men de store linjer forandrer sig som udgangspunkt ikke – det vil derfor være de samme linjer, som dengang du var i 20´erne”.

Malene Scharling fortæller, at der dog kan være små linjer, som enten forsvinder eller som forandres gennem årene. Det sker, fordi vi bliver ældre og dermed bedre til at håndtere følelser og tanker. 

Derfor kan der være stor forskel på en 20-årig og en 40-årigs hænder. Det kommer helt an på, hvordan du lever dit liv, og hvordan du arbejder med dig selv. 

Altså: Hænderne er i forandring i takt med, at du er i forandring.

4 store linjer

Hvis du kigger ned i din hånd, har du utrolig mange forskellige linjer. Dog er der fire store linjer, som er tydelige for næsten alle: hovedlinjen, livslinjen, hjernelinjen og skæbnelinjen. De fortæller hver især om forskellige ting i dit liv:

Handflade med de 4 store linjer
De fire store linjer i din hånd – liv, skæbne, hoved og hjerte. © Getty Images

Hovedlinjen

Hovedlinjen, som løber tværs over hånden (midt i hånden), fortæller noget om, hvordan du tænker, hvordan du skal stimuleres, hvordan du arbejder og din sindstilstand. Men den fortæller også noget om hvilke mulige succeser, der venter dig, samt om du har været igennem svære tider i livet. 

Selve koblingen til livslinjen (der er den buede linje, som går rundt om din tommelfinger), ses ofte sammenhængende med hovedlinjen. På nogle mennesker rører disse linjer hinanden – på andre er de adskilt. De mennesker, der har stor afstand mellem hovedlinje og livslinje har ikke samme behov for tryghed, som dem, hvor linjerne hænger sammen et langt stykke ind i hånden. 

Livslinjen

Livslinjen, der som tidligere fortalt er den buede linje rundt om tommelfingeren, fortæller i venstre hånd noget om den familie, som du kommer fra, men også hvordan du har været som barn. Er du blevet anerkendt og lyttet til? Eller var du bare en genstand i lokalet? Dette er svært selv at aflæse, da det er et meget komplekst område, der ikke kan læses i én linje. Derfor bruges der ofte clairvoyance til at tyde, hvad dine hænder siger om din familie og barndom.

Du kan derimod selv læse noget ud fra din højre hånd. Livslinjen i højre hånd fortæller noget om den familie, som du selv stifter. Hvis du har en kort linje, så betyder det, at du ikke nødvendigvis behøver at have en familie for at føle dig tryg. Eller ikke har lyst til at leve i et fast parforhold. 

Hjertelinjen

Hjertelinjen finder du øverst på din hånd. Den løber oppe under fingrene, og rigtig mange hjertelinjer starter fra kanten under lillefingeren og løber i en bue op mod langemand eller pegefinger. 

Hjertelinjen fortæller rigtig meget om, hvordan du er som person. Ofte er alle både venlige og rare, men hvis du har en kort og lige hjertelinje, er du mere reserveret og har sværere ved at vise åbenhed.

Hjertelinjen fortæller også om, hvordan du udtrykker dig i kærlighedslivet. Hvis du har “sildeben” i starten af kærlighedslinjen, kan det betyde, at du er kritisk i valg af partner. 

Du kan også have en “ø” på hjertelinjen. Øen viser sig som om, at linjen deler sig og danner en cirkel for herefter at gå videre i en linje. Øen tyder på, at du har haft udfordringer i en periode i dit kærlighedsliv. 

Hvis du har en trekant forbundet med hjertelinjen, så har du muligvis et stærkt og godt parforhold. Et parforhold hvor du kan lide at være og er tryg.

Skæbnelinjen

Linjerne kan også have brud. Det betyder, at linjen ophører og løber videre i et andet spor. Bruddet kan være meget markant og ses ofte i skæbnelinjen, som du i øvrigt godt kan have flere af.

Skæbnelinjen starter fra håndledet, løber op gennem hånden og slutter typisk ved hovedlinjen, hjertelinjen eller løber videre op mod langemand. 

Skæbnelinjen fortæller noget om, hvem du er som menneske, men også noget om jobskifte, jobbets karakter, karriere, udfordringer, succeser, arbejdsfelt, sport samt interesser. Skæbnelinjen laver eksempelvis ofte et brud ved jobskifte.

Når det så er sagt

Nu er du (måske) blevet klogere på håndlæsning og kan ud fra linjerne i dine hænder sige noget om dit kærlighedsliv, om du behøver en familie for at føle dig tryg, eller om du er kritisk i dit valg af partner. 

Linjerne kan dog sjældent læses alene. De skal derfor ses i sammenhæng med hele hånden, fingeraftrykkene, neglene og de mange små linjer, der kommer og går i hånden. Hvis du er interesseret i at lære mere end det, du selv kan læse ud fra dine hænder, kan du jo forsøge dig hos en håndlæser.

“Dit psykiske ståsted vises i dine hænder og er derfor en anden måde at gå til psykolog på. Hænderne viser, hvordan du har det, men også hvor det er, at skoen trykker. Hænder fortæller også, hvad der skal til, for at du kommer derhen, hvor du er i balance med dig selv,” fortæller Malene Scharling. 

Du vil (garanteret) også kunne lide