Par i sofa ser tv
Kærligt nærvær i hverdagen kommer ikke altid helt af sig selv.© Getty Images

8 trin til et forhold fyldt med kærlighed

Flere kys og færre konflikter, det ønsker de fleste af os i vores parforhold, men hvordan får vi det på den lange bane? Psykolog Maria Burman har her otte øvelser, der kræver lidt tid af jer, men til gengæld vil I kunne mærke en forskel bagefter.

1. april 2022 af Cornelia Thomasson, bearbejdet til web af Karen Greve

Her er en deal! Hvis du kan sætte tid af til dit parforhold og er villig til at arbejde med det, som giver dig og din partner problemer i løbet af de næste ni uger, så lover vi, at I begge kan mærke en forskel bagefter. 

Psykolog Maria Burman giver jer her otte øvelser, der tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og går ud på at forandre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger.

1. Hold fokus på, hvorfor I er sammen

Det er svært at forbedre en relation, hvis du kun har fokus på alt det, der ikke fungerer. Kig i stedet på det, du ikke vil undvære.

Overvej, hvordan du ønsker, jeres relation skal være. Hvad er du villig til selv at bidrage med, for at I igen kommer på rette spor?

Det er helt normalt, at vi fokuserer på problemerne i vores relation, og at vi ønsker, at de skal forsvinde. Men gjort er gjort, og dårlige minder, skænderier, svigt og tillidsbrud kan ikke forsvinde, men for­bliver som ar på forholdet. 

Det er vores ansvar, at de forbliver det, helede ar, og ikke åbne sår. Kig på jeres styrker som par. Hvorfor er det, I stadig ønsker at være sammen?

2. Sæt tid af til svære samtaler

Afsæt tid og plads til de svære og følelses­ladede samtaler. Giv udtryk for dine behov, også selv om de ikke matcher din partners. Det kan være, du har brug for nærhed, men din partner ønsker frihed. At han eller hun får energi af at se venner eller af at arbejde, mens du prioriterer familien.

Hvis du helst vil, at I er sammen som par hele tiden, men din partner ikke har samme behov, kan der opstå jalousi, fordi du føler dig valgt fra. 

Skab et rum, hvor I lytter kærligt til hin­anden, og sæt ord på det svære. Men bliv på egen banehalvdel, så det forbliver dine følelser og ikke en kritik af din partner.

Par konverserer
I taler sammen på en anden måde, hvis samtalen er planlagt og ikke opstår af en konflikt.


© Getty Images

3. Forstå din partners adfærd

Hvorfor opfører din partner sig som han eller hun gør? Og hvorfor bliver det ved med at trigge dig? I stedet for at lade følelserne løbe af med dig, så kig på din følelsesmæssige bagage – og prøv at forstå din partner, som også har en fortid.

Fremtidsudsigterne er lysere, hvis begge parter er villige til at erkende, at det knirker, og villige til at arbejde med det. 

Se på jeres forhold med analytiske briller. Find mønstrene i jeres konflikter, og find en anden vej end den, I efterhånden ved ikke dur. Gør jer umage med ikke at lade følelserne løbe af med jer, når I mærker, at ord eller en situation trigger jer. 

Selv om det kan føles forløsende at råbe ad sin partner i situationen, især hvis du får din vilje, så betyder det måske på sigt, at din partner trækker sig. 

At undgå skænderier er ikke det eneste formål med analysen. Den skal gerne gøre jer bevidste om, hvordan I hver især kan påvirke forholdet positivt. Og når det ikke falder helt naturligt.

4. Tal og skriv om det svære

Når I har kigget på jeres relation med objektive, analytiske øjne, er det tid til at tale om, hvordan I taler med hinanden, og om, hvordan I håndterer jeres konflikter. 

Allerbedst er det, hvis det kan lykkes jer at tage de sværeste og mest ømtålelige emner op, uden at samtalen ender i gråd eller iskold tavshed. Føl jer frem. God kommunikation er nøglen til alt godt samarbejde, også det helt nære. Som med alt andet gælder det også her, at øvelse gør mester. 

Det kan være en god øvelse at skrive et – velovervejet – brev til den anden om din oplevelse af en konfliktsituation. Mange af os har svært ved at tage de svære samtaler, når det virkelig betyder noget for os. 

Det kræver tid og eftertanke at tage hul på dem, og her kan brev­skrivning noget særligt. Du har tid til at tænke dig om og har en unik mulighed for at forklare din partner, hvad du tror, han eller hun prøver at fortælle dig, uden at du bliver afbrudt. 

5. Accepter jeres forskelligheder

Forskelligheder findes i alle forhold, og dem er vi nødt til at finde en måde at leve med og allerhelst holde af, hvis vi skal blive sammen. Måske var det dem, vi falder for, eller også så vi dem ikke i forelskelsens magiske dis. 

Andre forskelligheder opstår senere, fordi vi forandrer os og udvikler os – og ikke altid i samme retning eller tempo. Uvaner og uenigheder er desværre god grobund for konflikter.

Det kan være frustrerende at indse, at man ikke – måske længere – deler drømme og mål, eller at man aldrig får den anden til at tænke og mene det samme som en selv, men det behøver ikke sætte en stopper for forholdet eller begrænse følelsen af nærhed. 

Accept indebærer, at I forsøger at forstå og anerkende den andens behov og situationen uden at dømme eller stille spørgsmål ved det. I behøver ikke holde med hinanden eller synes det samme som hinanden, så længe I bevarer empatien for den anden og finder frem til en gensidig forståelse.

Skrive brev
For nogle par kan et velovervejet brev være en god måde at forklare følelser og tanker på.© Getty Images

6. Vis tolerence

Ikke alt kan løses eller accepteres, i så fald må man udvise tolerance. Og aktivt vælge, hvilke konflikter man tager og ikke tager. Det skaber ikke samme oplevelse af nærhed, som hvis man sammen kan finde frem til en gensidig accept, men det er heller ikke et nederlag. 

Der vil altid dukke udfordringer og opførsel op i en relation, som vi ikke kan mødes i eller om. Her kan tolerance være en måde at finde det positive i situationen på, eller i hvert fald undgå at gøre den værre. 

Sure strømper på gulvet kan være møg­ irriterende, men måske var det din partners evne til at slappe af midt i rodet, du faldt for til at begynde med?

7. Følg en etikette, når I skændes

Der findes en etikette for at skændes – en god måde at skændes på. Følelsesregulering og validering er de grundlæggende elementer.

Validering er, når du kommunikerer til din partner, at det, han eller hun føler og oplever, er ægte og rigtigt. Vi behøver ikke være af samme opfattelse, men vi bekræfter over for den anden, at vi har hørt og modtaget det, den anden forsøger at sige. 

Du kan vise, at du har lyttet – fordomsfrit – ved at sige ting som: ‘Du havde forestillet dig, at vi skulle spise middag sammen, så da jeg ringede og sagde, at jeg arbejdede over, blev du skuffet. Var det derfor, du lagde røret på og ikke svarede på min sms?’. 

Hvad du siger, og hvordan du vælger at beskrive dine følelser, er afgørende. En god regel er at tage udgangspunkt i og ansvar for egne følelser og undgå at putte sin partner i generaliserende kasser. I konfliktsituationer bliver vi nemt udfarende og firkantede og kommer med anklager, som dækker over sårbarhed, sorg, skuffelse og usikkerhed. Vis hellere, at du har brug for trøst, det er der mere udvikling i.

8. Husk at passe på dig selv

Et kærlighedsforhold kan være opslugende og altoverskyggende. Og du kan komme til at glemme dig selv, andre relationer og gamle hobbyer i din relation.

At passe på dig selv indebærer, at du ikke lægger alle æg i samme kurv. Har du altid elsket at plukke svampe, men er du holdt op, fordi din partner ikke gider? Så gør det alene eller sammen med en anden, du holder af! Er du holdt på med at skrive poesi eller dagbog, selv om det tidligere har været din ting? Så er det på tide, du tager det op igen.

Det kan skabe gnidninger, når du be­gynder at prioritere lidt anderledes, men på længere sigt vil det gavne dig og jer. Du er ikke lige så afhængig af din partner og vil ikke blive nær så påvirket, når han eller hun ikke tilfredsstiller alle dine behov. Konflikterne mellem jer bliver færre, og du vil finde ny glæde og energi i de store og små projekter, du udfører for dig selv.

Din nye egenomsorg skal ikke være med fokus på at forbedre forholdet, men først og fremmest have til formål at gøre dig glad.

Uanset i hvor høj grad det lykkes dig og jer at forbedre forholdet, så sørg for at hive en masse andre gode oplevelser og stunder hjem, for de vil udjævne de uundgåelige minusser, du af og til oplever i din nære re­lation.

Artiklen er tidligere bragt i Magasinet Liv d. 10. februar 2022.

Du vil (garanteret) også kunne lide