Jeg er jo ikke den store taler

Men det kan du blive. For du kan altså godt lære at holde den skarpe og vedkommende tale – det er ikke en evne, du skal være født med. Retoriker Trine Nebel guider dig.

27. marts 2017 af Tine Nebel

Foråret er over os, og sommeren venter lige om hjørnet. Det betyder, at den store festsæson står for døren. De første invitationer til konfirmationen, bryllupet og studenterfesten er måske allerede dumpet ned i postkassen, og det kan for måske betyde, at du skal gribe pennen og skrive en tale. Men hvordan? Retoriker Trine Nebel guider dig.

Kort og derfor godt
“Det tager ikke kortere tid at skrive en kort tale end en lang. Tværtimod. Skal du skrive og holde en kort og klar tale, tager det tid. Din tale bør ikke vare mere end syv-otte minutter – og maksimum ni minutter! Vores hjerne er ikke gearet til at være fuldt koncentreret mere end ni minutter ad gangen.”

Byg dine pointer op
“En klassisk tale har et stillads. Brug 30 sekunder på indledende at fortælle om, hvad din tale vil indeholde. Fold derefter talen ud – og brug til sidst et minut på at samle op og fortælle, hvorfor netop dette emne var vigtigt at tage op.”

Fokusér dit budskab
“Din tale bør have ét overordnet budskab. Hold antallet af emner nede, hvis du har en ambition om, at det, du har på hjerte, skal huskes længere, end det tager at spise fem pindemadder. Du kender udtrykket: Ingen nævnt, ingen glemt. Det omvendte gælder for emner i en tale: Alle nævnt, alle glemt.”

Kend dit publikum
“Talen skal passe til det miljø og den kultur, du holder den i. Hvad der ikke er morsomt til vinterbadning, kan være ret morsomt til rødvinshygge med din gamle mødregruppe. Så husk på, at, hvad der hører sig til i én sammenhæng, ikke nødvendigvis gør sig i en anden.” 

Gode historier glemmes ikke
“Inddrag historier og eksempler. Små anek­doter og eksempler fra tiden, der er gået forud for talen, som kan genkalde mentale billeder hos gæsterne og få dem til at nikke indforstået. Hvis billeder siger mere end 1.000 ord, så siger historier måske mere end 1.000 billeder.” 

Tal bredt
“Din tale skal vække stof til eftertanke. Noget, de fleste vil kunne genkende eller forholde sig til. Så tal også om noget almengyldigt og ­mellemmenneskeligt. Når du samler op og skuer fremad, er der grundlag for at forholde sig til noget større end en selv.”

Øv dig!
“Kun ved at øve dig og tage tid kan du vide, præcis hvor lang tid din tale tager. Når du øver dig, får du også din tale ind under huden. Det gør, at du kan tale mere frit, mere indlevende og mere passioneret. Øv dig gerne 10-20 gange! Du skal gøre dig fortjent til at tage gæsternes tid.”

Artiklen er bragt første gang i Magasinet Liv nummer 40.

Trine Nebel er retoriker, taleskriver og forfatter af bogen Dit ømdømme på sociale medier, Frydenlund, 180 siderm 249 kr. Trinenebel.dk

Du vil (garanteret) også kunne lide