Kvinder sidder på blå sofa og ser trist ud
© iStock

Føler du dig også ensom midt i livet?

Ensomhed er omgærdet af tavshed og tabu – og det skal vi have brudt! For ja, du kan godt være ensom, selvom du er omgivet af gode mennesker i dit liv

28. marts 2018 af Redaktionen


Eksperten: Christine E. Swane er direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn og medforfatter til rapporten Palle alene i verden – et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet. Egv.dk

"Det er sårbart at være i 40'erne og 50'erne og stadig være usikker"

"Ensomhed er en længsel efter, at andre mennesker har brug for dig. Et savn efter at føle dig forbundet med andre. At blive set og hørt,” forklarer forskningsleder og direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn, Christine E. Swane, som står bag en stor undersøgelse af voksnes ensomhed midt i livet fra 2014.

Og hun slår med det samme ned på en udbredt misforståelse om ensomhed: At ensomhed automatisk forsvinder, når bare du er sammen med andre. Sådan er det ikke. Nogle gange bliver følelsen forværret i en flok, fordi du oplever at stå uden for de andres liv og samvær. Måske særligt midt i livet. De andre har måske kærlighed, karriere, yoga og ture til Thailand kørende for sig, mens du mangler enten det hele eller dele af den pakke, som mange af os gerne vil have nået her midtvejs. 

“Der er nogle milepæle i voksenlivet, hvor vi sammenligner os med hinanden, og det kan være smertefuldt at se sine jævnaldrende spurte af sted, mens du måske selv er i tvivl om, hvor du er på vej hen i dit liv. Det kan føles som at stå midt på travbanen som tilskuer til de andres løb. Det er sårbart at være i 40’erne eller 50’erne og stadig være usikker, fordi vi har nogle samfundsskabte forventninger om, at vi skal være etablerede,” siger Christine E. Swane. 

Og hvis du føler dig usikker og uden for dine venners liv, dine kollegaers snak og din families fester, kan du let komme til at trække dig fra fællesskabet. Takke nej, når nogen inviterer dig, fordi du ikke orker følelsen af stå på sidelinjen. Dermed kommer du mindre ud, oplever mindre, får mindre at fortælle ... 

“Det bliver en ond spiral, hvor du kan komme til at føle, at du ikke har noget at byde på. Som en, de andre ikke gider være sammen med.”

Tabu med streg under! 

Samtidig er det mere end svært at sætte ord på en oplevelse af at mangle nære relationer. Det er forbundet med stor skam. 

“Jeg møder sjældent mennesker, der bruger ordet ensom om sig selv. Vi får straks ‘taber’-billeder i hovedet, og der opstår en angst for, at andre skal se os som tabere. Der er nogle stereotyper omkring ensomhed, som vi alle sammen har,” forklarer ensomhedsforsker Christine E. Swane. 

For at gøre op med taber-billedet skal vi turde tale om, at ensomhed kan have forskellige ansigter og opstå ud af forskellige situationer. Ensomhed kan opstå efter et tab – skilsmisse, dødsfald, mistet arbejde. Eller den kan stamme fra din barndom, hvor du måske har tilbragt meget tid alene eller uden for andres fællesskaber. Måske var dit hjem tungt og lukket? Måske blev du mobbet? Det kan alt sammen være med til at forstærke en følelse af ensomhed i det voksne liv. 

“Hvis du er blevet mobbet som barn, kan det være en forsvarsmekanisme hos dig, at du ikke vil lade nogen komme tæt på dig. Det kan være svært at føle tillid til andre mennesker, hvis du har oplevet et eller flere svigt som barn.” 

Der findes naturligvis også forskellige grader af ensomhed. Nogle mennesker kan selv bryde den onde spiral. Andre har brug for hjælp. 

“Ensomhed er smerte, uro, tristhed. Det føles, som om livet gør ondt. Det er en svær proces at forbinde de ord med sig selv. Men det hjælper at tale med andre om det. Så er du allerede i gang med at lindre. Og ligesom med sorg så går det ikke altid over. Men måske kan du lære at leve bedre med din ensomhed og at være sammen med andre uden at føle et stort pres.”

Er jeg ensom?

Hvis du kan genkende dig selv i flere af de her udsagn, kan det være, du skal til at tænke ja.

  • Du takker ofte nej til invitationer, fordi du føler et ubehag ved at skulle være sammen med andre og er bange for at blive bænkevarmer.

  • Du tøver med at kontakte andre, når du har oplevet noget glædeligt eller sørgeligt.

  • Du føler dig trist ved tanken om andres liv og lykke.

  • Du er begyndt at tænke negativt om dig selv, fordi du ikke føler, at du har noget at byde ind med.

  • Du trøstespiser. Eller mister din appetit. Du ryger eller drikker for meget. Langvarig ensomhed øger risikoen for misbrug af forskellig art.

  • Du har et helt fysisk savn efter at blive rørt ved.

  • Du har tegn, der minder om depression – du er trist, sover dårligt, mangler energi, har kort lunte, men kan ikke forklare hvorfor. Ensomhed og depression er ikke det samme, men tegnene kan overlappe, så søg læge for at afgøre, hvad der er fat.

Kom herhen!

  • Røde Kors’ netværk for ensomme hedder Værket og findes i 24 danske byer. Her mødes voksne mellem 30 og 60 år i grupper på 10-12 personer om aktiviteter og øvelser i at blive bedre til at møde andre og bevare kontakten. Rodekors.dk

  • Folkebevægelsen mod ensomhed består af mere end 70 organisationer, foreninger og skoler, som for eksempel gennem fællesspisninger bekæmper ensomhed. Modensomhed.dk

  • Du kan også finde information og rådgivning i forhold til ensomhed – både din egen, og hvis du er bekymret for andres – hos Ældre Sagen. Aeldresagen.dk


Artiklen er tidligere bragt i Magasinet Liv nr. 3.

Du vil (garanteret) også kunne lide