Skilsmisse
© iStock

7 ting, du skal tænke over, hvis du skal skilles

En skilsmisse gør ondt – også i økonomien. Men prøv alligevel at holde hovedet koldt, det betaler sig! Her får du advokat Signe Jensens bedste råd til, hvad du skal tænke over.

19. januar 2017 af Redaktionen

Hvem bor børnene hos?

“Det har stor økonomisk betydning, hvor I vælger, at børnene skal bo. Hvis du og din mand for eksempel bliver enige om en ordning, hvor I på skift har børnene syv dage hver, skal du være opmærksom på, at jeres børn kun kan have folkeregisteradresse et sted. Og i forhold til at få børnechecken er det kun den forælder, som børnene har folkeregisteradresse hos, der kan få ydelsen – uanset om I har børnene lige meget. For børnebidraget gælder den hoved-regel, at den af jer, der har børnene færrest dage ifølge den aftalte samværsordning, skal betale børnebidrag til den anden part.”


 

Hvordan skal boet deles?

“Som udgangspunkt skal du og din mand have 50 procent hver af jeres samlede nettoformue, det vil sige 50 procent af alt, hvad I ejer, når jeres fælles gæld er trukket fra. Dette gælder også for formuer, I hver især har arvet eller opbygget (for eksempel friværdi i huset), inden I blev gift, medmindre I har lavet særeje. Hvis én af jer bliver boende i huset, er det derfor vigtigt at få det vurderet i forbindelse med skilsmissen, så det er den reelle vurderingspris, der danner udgangspunkt for fordelingen af jeres fælles formue. Er din mand insolvent, det vil sige, hvis hans personlige gæld overstiger hans aktivers værdi, så skal I som udgangspunkt dele din nettoformue.”


Hvad hvis vi har fælles gæld?

“Det er en god idé at gå i banken i forbindelse med en skilsmisse for at få et overblik over, hvad I har af fælles gæld. Mange banker er villige til at dele jeres lån op i to selvstændige lån, så I efter skilsmissen har hver jeres gæld, som I hæfter for. Det kan være en stor fordel, da I dermed undgår det bøvl, der kan følge med, hvis den ene part pludselig ophører med at betale af på et fælles lån.”

 

Hvordan fungerer det med pensioner?

“Som udgangspunkt beholder du og din mand hver jeres pensioner, hvis de er ‘rimelige’ og ikke ‘ekstraordinære’. Det vil sige, at så længe I begge har en almindelig arbejdsgiverpension, skal de ikke deles. Har du eller din mand derimod tegnet en ekstra pensionsordning ud over den almindelige arbejdsgiverpension for at spare topskat, indgår denne som udgangspunkt i bodelingen. Herudover kan det komme på tale, at den ene af jer skal kompenseres økonomisk, hvis den anden har en væsentlig større pension, fordi den ene har gået hjemme af hensyn til familien i længere tid, eller hvis I har været gift meget længe.”

 

Hvad sker der med mit særeje?

“Særeje er ikke altid særeje. Selv om din mand har været selvstændig og haft særeje på for eksempel sin egen virksomhed, er det ikke ensbetydende med, at du ikke skal have andel i virksomhedens værdi, når I bliver skilt. Hvis du bliver stillet urimeligt ringe i forhold til den livsstil, I har haft sammen, kan du kræve at blive kompenseret.”

Kan jeg få ægtefællebidrag?

“Hvis din mand i mange år har været hovedforsørger, fordi du har været hjemmegående, på deltid eller som medhjælpende hustru, kan du være berettiget til at modtage et ægtefællebidrag i en periode efter skilsmissen.”

Skal der skrives nyt testamente?

“I forbindelse med en skilsmisse er det en god idé, at du tjekker op på dit testamente for lige at sikre, at det passer til din nye familiesituation, eller om du har behov for et testamente.”


Kilde: Advokat Signe Jensen, advodan.dk

Du vil (garanteret) også kunne lide