Portræt af Gertrud Hvidberg-Hansen
Gertrud Hvidberg-Hansen (53).© Thomas Dahl

Derfor er jeg museumsdirektør

Hvorfor gå på museum? Spørger du museumsdirektør på Glyptoteket i København, Gertrud Hvidberg-Hansen, skal museet være sanseligt og give den horisont, som rækker ud over hverdagslivet.

7. juli 2022 af Karen Greve

Jeg, undertegnede journalist Karen Greve, træder ind på Glyptoteket en sen eftermiddag med støvregn i håret. 

Der er næsten intet lys tilbage i november­dagen udenfor, men da jeg går gennem Dahlerups Vinterhave og oplever det honninggule lys fra kuplen højt over mig, de frodige daddelpalmer og en let summen af mennesker i cafeen, føler jeg mig løftet lidt ud af hverdagen. Det samme gør fotografen, der følger mig. Han kigger anerkendende rundt og siger: “Det må være meget fedt at gå på arbejde her hver dag!” 

Vi er her for at spørge museumsdirektør Gertrud Hvidberg­-Hansen, hvad hun mener, vi får ud af at gå på museum, men jeg kan allerede mærke det. Jeg bliver suget ud af kontoret og ind i en anden historie, og det er bestemt også meningen, siger museumsdirektøren.

Hvad er Glyptoteket for et museum? 

“Vi har en stor kunstsamling med både antikke værker, der er 6.000 år gamle, fra mange civilisationer og dansk og fransk skulptur fra det 19. og 20. århundrede. Gennem tiden har vi fået mange danske og fran­ske malerier, men ellers er vi jo et skulptur­museum.

Og så har vi et meget sanseligt hus med vinterhave, festsal og nyrestaureret tagterrasse. Vi lægger op til, at du kan få viden og dannelse, men også nydelse og oplevelse. Vejen til viden går også gennem nydelse, vejen til indsigt går gennem vores sanser, og jeg kan godt lide, at Glyptoteket byder på flere rekreative rum, som kan give nogle pau­ser mellem de mere tætte udstillingsrum.

På den måde er museet tænkt ret moderne fra begyndelsen, da det blev opført for cirka 100 år siden,” siger Gertrud Hvidberg-Hansen.

Hvad gør Glyptoteket for kulturlivet?

“Jeg vil gerne have, at vi skal være et museum for hele Danmark. Vi ligger centralt i København og har altid haft mange turister fra ind­- og udland, men jeg er sikker på, vi kan få flere danskere til at vælge Glyptoteket og gerne med mere end et enkelt besøg.

Vi er Nordens største antikmuseum, og antikken kan betyde meget også for et nutidigt publi­kum. Vi har blandt andet indført omvis­ninger for børn, og vi har netop udgivet lydvandringer om arkitektur og skulptur og arbejder nu på nye digitale løs­ninger for i det hele taget at have fokus på brugeroplevelsen.

Mærkeligt nok har der aldrig været udgivet en større bog om arki­tekturen herinde, men det er vi i fuld gang med at forberede. Der er så smuk en sam­menhæng mellem bygningerne og værkerne herinde. Det vil vi gerne have, at flere bliver bevidste om.” 

Ser du mange kvinder i dit arbejde?

“Ja, jeg ser mange kvinder. Kvinder både laver kultur og bruger kultur. Vi er også mange kvinder ansat. Vi skal tænke lidt over, om det betyder noget for den måde, vi laver udstillinger på. 

Jeg ved fra mit tidligere virke, at udstillinger med et mere teknisk og natur­videnskabeligt indhold oftest ændrer på kønssammensætningen hos vores gæster,” siger Gertrud Hvidberg-Hansen.

Hvad betyder det for dig at formidle kunst?

“Jeg føler mig privilegeret, og samtidig er det et stort ansvar. Her er så mange gode fortæl­linger. Meget af vores liv er hverdagsliv, men herinde er der en stor horisont, tidsmæssigt og geografisk, og det er med til at gøre os klogere som mennesker.

Dannelse er ikke bare at kunne kongerækken. Der ligger noget i at sanse og opleve forskellige kulturer, der går langt tilbage. Antikken giver en anden tidsdybde end den, vi står med nu og her. Vi er en del af en større historie. 

Glypto­teket har nogle kvaliteter, der adskiller sig fra hverdagsrummet. Vi skal have en merop­levelse, som vi ikke får alle andre steder. Et andet rum kan åbne for andre erkendelser.”

Portræt af Gertrud Hvidberg-Hansen
"Vi har brug for oplevelser uden for vores hverdagsrum," siger Gertrud Hvidberg-Hansen.© Thomas Dahl

Hvor stammer din egen interesse for kunst fra?

“Begge mine forældre har arbejdet med blandt andet kunst og musik, så kulturområdet har været en naturlig del af min barn­dom, og jeg har siden forfulgt det på min egen måde. 

Jeg rejste meget som ung, og jeg fik altid flettet et par museer og kirker ind i programmet. Som 19­-årig tilbragte jeg et år i Paris, hvor jeg arbejdede og studerede fransk, og der benyttede jeg ofte chancen for at gå på Louvre om tirsdagen, hvor der var gratis adgang. 

Det lyder vildt nørdet, når jeg for­ tæller om det nu, men jeg oplevede at blive bevæget af at gå rundt i de forskellige sam­linger og bare suge til mig,” siger Gertrud Hvidberg-Hansen.

Hvad er du særligt stolt af?

“Jeg tiltrådte min stilling her i marts 2020, så jeg har næsten kun prøvet at drive et corona­ramt museum. Det var en stor dag og en stor lettelse, da vi endelig fik lov at åbne for publikum efter de tre respektive nedlukninger. 

Men ellers er det jo, når flotte udstillinger står færdige, eller vi får en stor bevilling til vig­tige udstillings­- og forskningsprojekter og indkøb af kunst. Når vi kan få ting til at lyk­kes. 

Jeg kan jo ikke gøre ret meget på egen hånd. Vi er en stor stab, og jeg er ikke lige tæt på alle, men det ligger mig på sinde, at folk har det godt, og at huset fungerer,” slutter Gertrud Hvidberg-Hansen.

Artiklen er tidligere bragt i Magasinet Liv i februar 2022. 

Gertrud Hvidberg-Hansen (53)

■ Er direktør for Ny Carlsberg Glyptotek i København. Tidligere direktør på Faaborg Museum og museumsinspektør på Fyns Kunstmuseum og Trapholt. Uddannet i kunsthisto­rie og fransk på Aarhus Universitet.

■ Er gift og har tre børn fra 11 til 23 år.

Du vil (garanteret) også kunne lide